The Basilica is a place of prayer, meeting and exchange.

Liturgy & Parish life

Calendar

Worship services in the parish

Parish websites

PARISH NEWSLETTER

People

Pastoral Team

Francis Erasmy
Parish Priest - Rector Basilica
28, rue de la Montagne
L-6470 Echternach
Carlo Morbach
Parish Priest
12, Porte St Willibrord
L-6486 Echternach
Luc Schreiner
Parish Priest
5, rue Luc Bonblet
L-6582 Rosport
Sylvie Kinnen
Parish Assistant
12, Porte St Willibrord
L-6486 Echternach
Anise Metz
Parish Assistant
12, Porte St Willibrord
L–6486 Echternach
Josiane Mirkes
Parish Assistant
12, Porte St Willibrord
L-6486 Echternach
Luc Zimmer
Catechist
12, Porte St Willibrord
L-6486 Echternach
Charlotte Berens
Parish Secretary
12, Porte St Willibrord
L-6486 Echternach
Nico Jans
Pastor Retired
21, rue Rabatt
L-6475 Echternach
Fernand Reuter
Pastor Retired
10, rue Ste Claire
L-6421 Echternach

Associate liturgy

Jos Majerus
Organist and Music Coordinator
2, Reisduerferstrooss
L-9366 Ermsdorf
Marc Juncker
Choirmaster
17, rue Jean Brachmond
L-6691 Moersdorf
José Da Costa
Sacristan
Nico Dom
Sacristan
André Mendes
President Altar Boy
Christine Ludwig
Liturgy of the Enfants
Christina Becker
Cantor
Mathilde Gügel
Cantor
Maria Konter-Schilling
Cantor
Tom Osborne
Cantor

Board of Parish management

Fernand Boden
Chairman
Felix Conzemius
Finance
Camille Reuland
Property
Kathy Bauer
Sekretärin

Administration

Board of Directors (CGP)

Members

 • Fernand Boden, Président
 • Felix Conzemius, Gestionnaire financier
 • Camille Reuland, Gestionnaire immobilier
 • Kathy Bauer, Secrétaire
 • Jean Audry
 • Cilly Audry-Willems
 • Willi Bauer
 • Martin Bisenius
 • Ginette Letsch-Scheffen
 • Raoul Scholtes
 • Jean Vossen
 • Marc Weydert

Church council Echternach

Members

 • Fernand Boden, Président
 • Maria Konter-Schilling, Trésorière
 • Edy Schmitz, Secrétaire
 • Felix Conzemius
 • Frank Eiffes
 • Ricardo Marques
 • Frank Kersch
 • Marcel Kohn
 • Christophe Origer
 • Pierre Thill
 • Jean Zimmer

Willibrordus-Bauverein

Board of Directors

 • Marc Diederich, Président
 • Raoul Scholtes, Vice-président
 • Pierre Kauthen, Président honoraire
 • Fränz Barone, Trésorier
 • Anise Metz, Secrétaire
 • Mireille Kohl, Secrétaire adjointe
 • Francis Erasmy
 • Paul Lammar
 • André Schroeder
 • Pierre Thill
 • Théo Thiry

Fund management Parish St Willibrord Region Echternach

The Fund (Kierchefong) manages the material needs of the parish.

The organization provides at the level of the communes (Fabrique d’église) and the Parish Management Council at the level of the parish.

CGP 14 - FE 50 B (Basilique)
Boite Postale 1908
L-1019 Luxembourg

Contact - Parish office

We can be reached outside office hours via email or telephone.

12, Porte St Willibrord
L-6486 Echternach
Office hours:
Tuesday to Thursday
10.00 a.m. - 12.00 p.m

Willibrordus-Bauverein

The Willibrordus-Bauverein (recognized as being of public utility) takes care of the maintenance of the Basilica and the propagation of the cult of St Willibrord. It is the organizer of the Dancing Procession.

B.P. 65
L-6401 Echternach
Fonds Willibrordus-Bauverein a.s.b.l.
CCPLLULL LU24 1111 2358 3225 0000

Readership

The reader has an important mission: to read the divine word before the assembly, to proclaim the Word of God in the service of the community.

Members

 • Robert Altmann
 • Manette Degrell-Konsbrück
 • Sam Greisch
 • Joëlle Greisch-Lang
 • Jean-Claude Grosbusch
 • Mathilde Gügel
 • Hervé Guilbert
 • Christiane Hoscheid-Nicks
 • Maria Konter-Schilling
 • Christine Ludwig
 • Milly Merten
 • Eric Meyers
 • Christophe Origer
 • Emilie Pradzinski
 • Helder Ribeiro
 • Norbert Stors
 • Nicole Trapp

Mass Servers

In the succession of St Willibrord!

The “Eechternoacher Massdéiner” are a recognized association since 1989. However, there have been altar servants in Echternach for centuries. In 2019, we had the chance to look back on 30 years of the association’s history!

What sets us apart as Echternach altar servers is that, on the one hand, we are the largest group of altar servers in the country, but also one of the largest clubs in Echternach. We are a very young and active team; our youngest members are 8 years old and there is no age limit. We currently have about 60 members, which allows us to organize many activities.

In addition to our liturgical service, we organize several festivities and participate in several events each year (e.g., the summer party, the carnival party, the Christmas market, etc.).

We are also socially involved, whether it is by supporting charitable organizations or by helping at the local level.

Would you like to be a mass server too? Register with us!

Eechternoacher Massdéiner

Mass Servers

André Mendes Rosa
Président
B.P. 40
L-6401 Echternach
Want to get to know us?
Contact us by phone or email or just come to the sacristy before or after a service.

Church services

Saturday

3.00-3.30 p.m.Confession

6.30 p.m. Mass

Sunday

9.00 a.m. Mass

10.30 a.m. Mass

6.30 p.m.Mass

Monday

9.00 a.m. Pilgrim Mass in honor of St. Willibrord

Tuesday

9.00 a.m. Mass

Wednesday

6.30 p.m. Mass for children and families (except school holidays)

Thursday

9.00 a.m. Mass

6.30 p.m. Adoration (except school holidays)

7.00 p.m. Vespers (except school holidays)

Friday

9.00 a.m. Mass

09.30 p.m. Adoration (first Friday)

Parish office

A) Mass-Intentioun mellen

Wann Dir eng Mass wëllt bestellen, da kontaktiert w.e.g. de Parbüro oder hulet Kontakt op mat engem Member vun der Pastoralekipp. Mir notéieren Äer Intentiounen an eventuell den Datum vun der Mass.

B) Wéi gëtt bezuelt ?

Dir bezuelt bor um Sekretariat oder dir gitt d’Suen engem Member vun der Pastoralékipp. Oder Dir iwwerweist op de Kont vun der Par. Dir musst awer donieft d’Mass am Parbüro oder bei engem Member vun der Pastoralekipp mellen. Just iwwerweise geet net duer. Fir d’Begriefnisser an d’Hochzäiten schéckt d’Parsekretariat Iech eng Rechnung.

Contact - Parish office

We can be reached outside office hours via email or telephone.

12, Porte St Willibrord
L-6486 Echternach
Office hours:
Tuesday to Thursday
10.00 a.m. - 12.00 p.m

Account intentions for Mass

LU54 0019 5055 3954 5000

BCEELULL

Kierchefong Echternach CGP 14

FEES

Tariffer fir Massen a Gottesdéngschter:

Massen am Altersheim - CIPA
10,00€
Massen ouni Uergel20,00€
Massen mat Uergel30.00€
Begriefnismass mat Uergel:
An deem Tarif ass d’Chorale, déi eventuell gefrot gëtt, net abegraff.
125,00€
Hochzäit mat Uergel:
An deem Tarif ass d’Chorale (an/oder aner Museker), déi evtl. gefrot gëtt, net abegraff.
150,00€

Texte: Francis Erasmy

Fotos: Archidiocèse de Luxembourg (Gil Veloso), Peuky Barone, Nico Dom, Francis Erasmy, Philippe Fauvel, Serge Feltes, Margret Friedrich (Fotostudio Creativ Echternach), Tom Osborne, Luc Schreiner, Pierre Weber, Pfarrarchiv